Chrzest dzieci, młodzieży i dorosłych

ks. Pierre-Yves Michel | Chrzest

Chrzestne rodzicielstwo w przypadku osób dorosłych przyjmie nieco inną formę aniżeli w przypadku chrztu dziecka.

 

Rodzice chrzestni osoby dorosłej

Kiedy chrzest jest udzielany osobie dorosłej, sam katechumen wybiera swojego ojca i/lub matkę chrzestną. Może się zdarzyć, iż przyszły ochrzczony nie może znaleźć w swoim najbliższym otoczeniu osoby, która mogłaby pełnić tę funkcję. Wówczas osoby towarzyszące katechumenom proponują jako chrzestnego jednego z członków wspólnoty parafialnej.

Jako że przygotowanie dorosłego katechumena do chrztu trwa dość długo (około trzech lat) i jest złożonym procesem, wzrasta rola i odpowiedzialność rodziców chrzestnych. Mają oni towarzyszyć katechumenowi, udzielać mu wsparcia i dawać własnym życiem świadectwo wiary.

Rodzice chrzestni muszą też być obecni podczas ostatniego etapu przygotowań, który poprzedza o kilka tygodni sam chrzest. Podczas tak zwanego obrzędu wybrania [Obrzęd wybrania, inaczej zwany obrzędem wpisania imienia, jest sprawowany na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia (przypis tłumaczki)] biskup sprawujący obrzęd pyta katechumena, czy wyraża on wolę uczestniczenia w nadchodzącej celebracji paschalnej i przystąpienia do sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Wysłuchuje też opinii rodziców chrzestnych, którzy mają poręczyć za swego podopiecznego i zobowiązać się do udzielania mu wsparcia nie tylko do chwili chrztu, lecz także podczas całego chrześcijańskiego życia. Rodzice chrzestni złożą swoje podpisy w rejestrze ochrzczonych obok imienia swojego chrześniaka.

Jako że chodzi o chrzest osoby dorosłej, z chwilą udzielenia katechumenowi sakramentu chrzestne rodzicielstwo przyjmie nieco inną formę aniżeli w przypadku chrztu dziecka. Po okresie formacji dobrze przygotowany dorosły może samodzielnie podjąć i prowadzić życie chrześcijańskie. Wówczas rodzice chrzestni – już nie tak bardzo nieodzowni – pozostają dla niego symbolem silnej więzi z Kościołem i okresu intensywnych przygotowań kościelnych i duchowych.

A co z dziećmi w wieku szkolnym?

Często się zdarza, że rodzice proszą o chrzest syna lub córki, gdy ich dziecko ma już kilka lat. Powodów może być wiele. Albo rodzice po prostu wcześniej o tym nie pomyśleli, albo też z jakichś względów nie mogli wystąpić z prośbą o chrzest, albo też woleli zaczekać, aż ich malec podrośnie. Mogło się też zdarzyć, że samo dziecko, mając kontakt z ochrzczonymi kolegami bądź kuzynami, zapragnęło przyjąć chrzest.

Dla dzieci i młodzieży, które znalazły się w tej sytuacji, Kościół przewiduje cykl przygotowawczy dostosowany do ich wieku, trwający – w zależności od potrzeb – od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to formacja wielostopniowa, podobna do tej, jaka obowiązuje osoby dorosłe. W tym przypadku dobrze by było, gdyby dziecko lub nastolatek samo – choć w porozumieniu z rodzicami – wybrało swoich rodziców chrzestnych.

Dla kapłanów, wiernych świeckich współpracujących z parafią, a także dla wszystkich chrześcijan, którzy codziennym życiem starają się dawać świadectwo swej wiary, każda prośba o chrzest – bez względu na to, czy dotyczy niemowlęcia, dziecka w wieku szkolnym, młodzieńca czy osoby dorosłej – stanowi powód do wielkiej radości, mówi bowiem o aktualności Chrystusowego wezwania wciąż trafiającego do ludzkich serc.

Obowiązki rodzica chrzestnego >>>

Za: Przewodnik dla rodziców i chrzestnych

Copyright © by Instytut Wydawniczy Pax

Udostępnij w : Wyślij znajomemu
Dodaj komentarz

Tytuł

Podpis

Treść
Partner serwisu Rodzina:

SKOK

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2011