Chrzest

ks. Pierre-Yves Michel Chrzest - pierwszy sakrament życia chrześcijańskiego

Chrześcijańskie życie bierze swój początek w obrzędzie chrztu, będącym bramą wejściową do wiary w Boga.

ks. Pierre-Yves Michel Zostać ochrzczonym, rodzice chrzestni, chrzest niemowlęcia

Chrzest jest nowym narodzeniem; katechumeni przez sakrament chrztu stają się dziećmi Ojca, który jest w niebie.

ks. Pierre-Yves Michel Chrzest dzieci, młodzieży i dorosłych

Chrzestne rodzicielstwo w przypadku osób dorosłych przyjmie nieco inną formę aniżeli w przypadku chrztu dziecka.


ks. Pierre-Yves Michel Trzy filary chrzestnego rodzicielstwa

O udzielaniu wsparcia chrześniakowi oraz pozostałych zasadach, które realizuje się przez bycie chrzestnym.

ks. Pierre-Yves Michel Decydujący wybór

Przed poproszeniem kogoś o pełnienie godności rodzica chrzestnego, warto zadać sobie kilka ważnych pytań.

ks. Pierre-Yves Michel Piastowanie godności rodzica chrzestnego: czy to jest moje powołanie?

Perspektywa zostania rodzicem chrzestnym skłania do refleksji nad kwestiami związanymi z wiarą i życiem.

Ludovic Lécuru 100 modlitw dla rodziny. Na dzień chrztu

Modlitwa dla rodziców oraz dzieci z okazji chrztu dziecka - z książki  "100 modlitw dla rodziny".

ks. Mariusz Pohl Chrzest skarb ukryty

Chrzest można porównać do obligacji skarbowych, które rodzice kupują dziecku. Niestety wielu katolików nigdy swoich chrzcielnych obligacji nie wykupiło.

ks. Mariusz Pohl Chrzest jako dar i zadanie

Przez chrzest człowiek zostaje włączony do Kościoła i przeobraża się w komórkę żywego organizmu, jakim jest mistyczne Ciało Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Sakrament chrztu

Poniżej znajdą Państwo pierwszą część wypowiedzi Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat sakramentu chrztu.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Celebracja chrztu

Zestawienie wypowiedzi Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat celebracji sakramentu chrztu.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Kto może przyjąć chrzest, kto może chrzcić?

Nauka Katechizmu na temat tego, kto może przyjąć chrzest oraz kto może udzielić tego sakramentu.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Konieczność i łaska chrztu

Poniżej zaprezentowano naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat konieczności i łaski chrztu.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Chrzest w skrócie

Podsumowująca część nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat chrztu - „W skrócie".

Partner serwisu Rodzina:

SKOK

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2011