Lista artykułów autora: Józef Augustyn SJ

Chodzenie-narzeczeństwo Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe
Umarł pewien model ojcostwa. Stąd trzeba mówić o misji i powołaniu, które domagają się osobistego zaangażowania. Książkę można polecić ojcom i młodym mężczyznom przygotowującym się do małżeństwa.
Chodzenie-narzeczeństwo Dojrzewanie do integracji seksualnej
Troska ojca o dzieci przejawia się najpierw w dążeniu do osiągnięcia dojrzałości uczuciowej i seksualnej, aby mógł on następnie zbudować silną więź z żoną jako matką jego dzieci.
Chodzenie-narzeczeństwo Miłość i popęd
Ważnym elementem przygotowania do małżeństwa i ojcostwa jest świadomy wysiłek zmierzający do porządkowania odruchów i impulsów własnej seksualności, tak by poddać je autentycznej miłości.
Chodzenie-narzeczeństwo Seksualność darem Bożym
Wielu młodym ludziom wydaje się, iż muszą dokonać wyboru pomiędzy korzystaniem z własnej seksualności a wiernością swojemu sumieniu. Taka alternatywa jest zawsze fałszywa.
Chodzenie-narzeczeństwo Boże prawa wpisane w ludzką seksualność
Prawa ludzkiej płciowości nie mogą być sprowadzane jedynie do indywidualnego, subiektywnego odczucia osoby szczególnie wówczas, kiedy jest ona jeszcze niedojrzała emocjonalnie i duchowo.
Chodzenie-narzeczeństwo Oddramatyzowanie trudności w rozwoju psycho-seksualnym
Oddramatyzowane – realistyczne spojrzenie na ludzką miłość i seksualność jest ważnym elementem dojrzałości. Rodząca się wewnętrzna wolność wobec pragnień seksualnych staje się podstawą odpowiedzialnego korzystania z niej.
Chodzenie-narzeczeństwo Zagrożenia płynące z niedojrzałej seksualności
Brak osobistej integracji seksualnej pociąga za sobą przykre następstwa w małżeństwie i pełnieniu roli ojca. Współżycie małżeńskie może być wówczas naznaczone konfliktami i cierpieniem.
Chodzenie-narzeczeństwo Rola narzeczeństwa w przygotowaniu do rodzicielstwa
Wzajemne rozeznanie zdolności do dojrzałego rodzicielstwa - ojcostwa i macierzyństwa - winno być istotnym elementem dialogu w narzeczeństwie.
Chodzenie-narzeczeństwo Wzajemne poznanie swoich problemów
O nadawaniu się do życia małżeńskiego decydują pragnienia podjęcia odpowiedzialności. Niechęć do uświadomienia sobie własnych problemów jest często związana z niechęcią do angażowania się w ich rozwiązywanie.
Chodzenie-narzeczeństwo Szukanie pomocy
Także wówczas, kiedy młodzi doświadczają wzajemnej fascynacji sobą, winni szukać realistycznej oceny siebie, aby pod wpływem emocjonalnego zamglenia nie popełnili błędu życiowego, za który będą musieli płacić.
1 | 2  >>  

Partner serwisu Rodzina:

SKOK

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2011